Производство на пластмасови изделия

продукти

индустрии, за които произвеждаме

ФАРМАЦЕВТИКА

ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ

МЕБЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ - ЕСКПАНДЕРИ

ЗА НАС

"Сима - Михов" е частна фирма, създадена през 1992 г. в гр. Априлци върху площ от 7400 кв.м. Специализирана е в разработката и производството на пластмасови изделия (по заявка на клиента) в областта на фармацевтичната промишленост, хранително-вкусовата промишленост, мебелната промишленост и др.

Фирмата разполага с :
  • Шприцавтомати Енгел
  • Чилъри за охлаждане на инструменталната екипировка и маслото на машините, както и за охлаждане на подавания към помещенията въздух през лятото;
  • Термостати за поддържане температурата на инструменталната екипировка в оптимални граници;
  • Сушилни за пластмаси
  • Дозиращи устройства за оцветители и други добавки запластмаси;
  • Обезшумени мелници за пластмаса с безпрахово и гилотинно рязане.

СЕРТИФИКАТИ

ПАТЕНТИ

новини

20160701 / Администратор

Процедура за определяне на изпълнител по проект „Подобряване на капацитета за производство на прецизни пластмасови изделия”

Тръжна документация за провеждане на процедура за определяне на изпълнител "Избор с публична покана" по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.07.2016 г.с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1 бр. Шприцмашина с поне 700 kN сила на затваряне“. Виж още

20160701 / Администратор

ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОЕКТ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Тръжна документация за провеждане на процедура за определяне на изпълнител "Избор с публична покана " по реда на чл.50, ал.1 ..Виж още

20170821 / Администратор

Проект „Повишаване на енергийната ефективност на „Сима Михов“ ЕООД“

Проект "Повишаване на енергийната ефективност на "Сима Михов" ЕООД" по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020Виж още