Чисти помещения

Фирмата разполага с чисти помещения, клас 8 по ISO14644 (клас 100 000 по FS 209E). В тях могат да се произвеждат:

  • - първични опаковки за лекарства;
  • - медицински изделия;
  • - лабораторни изделия;
  • - опаковки за козметичната промишленост с контролирано микробно число;
  • - опаковки за хранително-вкусовата промишленост с контролирано микробно число.