Тръжна процедура по проект Енергийна ефективност

Тръжна документация за провеждане на процедура за определяне на изпълнител "Избор с публична покана " по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.07.2016 г. с предмет:

Закупуване, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на:

- шприцгусмашина с не по-малко от 800 kN затварящо усилие – 1 брой;

- шприцгусмашина с не по-малко от 1200 kN затварящо усилие – 1 брой;

- мелница-гранулатор за всички видове пластмаса – 1 брой“.

Изтегли документацията от тук.

 
 

Проект "Повишаване на енергийната ефективност на "Сима Михов" ЕООД"

 
 
Проект "Повишаване на енергийната ефективност на "Сима Михов" ЕООД" по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020
Повече информация може да намерите тук.

  

 

За 2010 г. „Сима – Михов” беше удостоена, заедно с Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД, с първа награда от ГИТ и МТСП за здравословни и безопасни условия на труд.

 

"Сима - Михов" е специализирана в разработката и производството на пластмасови изделия в областта на фармацевтичната промишленост, хранително-вкусовата промишленост, мебелната промишленост и др. Някои от основните контрагенти на фирмата са: