Тръжна процедура по проект Енергийна ефективност

Тръжна документация за провеждане на процедура за определяне на изпълнител "Избор с публична покана " по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.07.2016 г. с предмет:

Закупуване, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на:

- шприцгусмашина с не по-малко от 800 kN затварящо усилие – 1 брой;

- шприцгусмашина с не по-малко от 1200 kN затварящо усилие – 1 брой;

- мелница-гранулатор за всички видове пластмаса – 1 брой“.

Изтегли документацията от тук.