Приключване на проект „Повишаване на енергийната ефективност в „Сима – Михов“ ЕООД“