Подобряване на капацитета за производство на прецизни пластмасови изделия

 

 

 

На 4 март 2020 г. „Сима-Михов” ЕООД сключи с Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 административен договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) за изпълнението на проект „Подобряване на капацитета за производство на прецизни пластмасови изделия”. Повече информация може да намерите тук.