Процедура за определяне на изпълнител по проект „Подобряване на капацитета за производство на прецизни пластмасови изделия”

 

 

 


Тръжна документация за провеждане на процедура за определяне на изпълнител "Избор с публична покана" по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.07.2016 г.с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1 бр. Шприцмашина с поне 700 kN сила на затваряне“. Изтегли документацията оттук.