Проект "Повишаване на енергийната ефективност на "Сима Михов" ЕООД" по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020
Повече информация може да намерите тук.

  

 

За 2010 г. „Сима – Михов” беше удостоена, заедно с Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД, с първа награда от ГИТ и МТСП за здравословни и безопасни условия на труд.

 

"Сима - Михов" е специализирана в разработката и производството на пластмасови изделия в областта на фармацевтичната промишленост, хранително-вкусовата промишленост, мебелната промишленост и др. Някои от основните контрагенти на фирмата са: