Продукти

Основните изделия произвеждани от „Сима - Михов" са:

  • - части от опаковки за лекарствени средства;
  • - мерителни чашки и лъжички за течни лекарствени форми;
  • - лабораторни кювети (контейнери 45мл.) за тестване на млечни проби;
  • - флакони 30,50,100мл. от полипропилен;
  • - експандери, тапи, втулки, стъпки, стави и др. детайли за тръбни мебели;
  • - части за дозатори за високоалкохолни напитки;
  • - детайли от инженерни пластмаси (технически изделия) и детайли от термопластични еластомери.

 

 

Освен изложените по-долу продукти, фирмата произвежда и редица други, разработени за конкретни клиенти, които не са публикувани по искане на тези клиенти.

 

 

* Изделия за фармацевтичната промишленост:


 

 

* Изделия за хранително-вкусовата промишленост - дръжки за бутилки, капачки и др. :

 

 

* Изделия за мебелната промишленост - ескпандери:
  
 

 

* Технически изделия: