Референции

През 2004 г. „Сима - Михов" получава одобрение от фирма Basell да произвежда запушалки от Purell за полипропиленови банки за инфузионни разтвори. По искане на Basell е променен и допълнен DMF (Drug Master File) на Purell, за което писменно е уведомена FDA.

 

Ref2