Сертификати

В "Сима - Михов" е разработена, внедрена и ефективно се прилага интегрирана система за управление на качеството, аспектите на околната среда и безопасните и здравословни условия на труд, включваща и изисквания на GMP при производството на лекарства. Фирмата е одитирана и сертифицирана от TÜV NORD и BUREAU VERITAS.

 

 

 

ISO 9001:2015 (валиден до 2020-06-22);

 

ISO 14001:2015 (валиден до 2020-06-22);

 

OHSAS 18001:2007 (валиден до 2020-06-22);

 

ISO 50001:2011 (валиден до 2021-03-25).