За нас

"Сима - Михов" е частна фирма, създадена през 1992 г. в гр. Априлци върху площ от 7400 кв.м. Специализирана е в разработката и производството на пластмасови изделия (по заявка на клиента) в областта на фармацевтичната промишленост, хранително-вкусовата промишленост, мебелната промишленост и др.

 

 

Фирмата разполага с чисти помещения, клас 8 по ISO14644 (клас 100 000 по FS 209E).

 

 

 

Помещенията, в които се произвеждат и съхраняват изделия за фармацевтичната промишленост, са с обща площ от 600 кв.м. Те са изградени, климатизирани и вентилирани в съответствие с изискванията на GMP за производство на лекарства. Проекта за изгражданото им е съгласуван с ИАЛ


Фирмата разполага с :
- Шприцавтомати Енгел;
- Чилъри за охлаждане на инструменталната екипировка и маслото на машините, както и за охлаждане на подавания към помещенията въздух през лятото;
- Термостати за поддържане температурата на инструменталната екипировка в оптимални граници;
- Сушилни за пластмаси;
- Дозиращи устройства за оцветители и други добавки запластмаси;
- Обезшумени мелници за пластмаса с безпрахово и гилотинно рязане.

 

 

 

"Сима - Михов" непрекъснато се развива, като от създаването си през 1992г. до сега ежегодно увеличава производството и продажбите си. Днес фирмата разполага с високо квалифицирани специалисти – 6 магистри, двама с второ висше образование, 1 с квалификация по здравословни и безопасни условия на труд, трима обучени за вътрешни одитори по ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001, 14 - със средно специално образование, от които 12 с две и повече специалности и 10 със средно образование.


За успешно и бързо решаване на задачите, обичайна практика за фирмата е, да ползва услугите и на специалисти от БАН, ТУ София, Патентното ведомство, както и на експерти по пластмаси, чисти помещения, конструктори, технолози, консултанти и др. компетентни в своята област лица и фирми.