Начало / Патенти

ПАТЕНТИ

От средата на 2000 г., реагирайки на пазарните тенденции и промени, "Сима - Михов" започва да разработва и внедрява пластмасови изделия. За целта е сформиран екип от опитни инженери и специалисти - конструктори, технолози, патентни специалисти. За всички разработвани изделия се изработват 3D модели. Изделията, които притежават необходимите качества се патентоват като полезни модели или промишлени образци.