Начало / Сертификати

СЕРТИФИКАТИ

В "Сима - Михов" е разработена, внедрена и ефективно се прилага интегрирана система за управление на качеството, аспектите на околната среда и безопасните и здравословни условия на труд, включваща и изисквания на GMP при производството на лекарства. Фирмата е одитирана и сертифицирана от TÜV NORD и BUREAU VERITAS.