Начало / Новини

НОВИНИ

07/04/2023 /

Приключване на проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

На 27 март 2023 г. „Сима-Михов” ЕООД успешно приключи изпълнението на проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по АДБФП № BG16RFOP002-6.002-0087-C01 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансиране.

28/09/2022 / Администратор

Проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

На 21 септември 2022 г. „Сима Михов“ ЕООД сключи с Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 административен договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) за изпълнението на проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“.

07/12/2021 / Администратор

Проект Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия

Проект Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 на "Сима Михов" ЕООД" по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

04/03/2021 / Администратор

Приключване на проект „Подобряване на капацитета за производство на прецизни пластмасови изделия”

На 4 март 2021 г. „Сима-Михов” ЕООД успешно приключи изпълнението на проект „Подобряване на капацитета за производство на прецизни пластмасови изделия” по АДБФП № BG16RFOP002-2.040-1035-C01 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансиране.Виж още

11/08/2020 / Администратор

Административен договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП)

На 11 август 2020 г. „Сима-Михов” ЕООД сключи с Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 административен договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) за изпълнението на проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”.Виж още

04/03/2020 / Администратор

Подобряване на капацитета за производство на прецизни пластмасови изделия

На 4 март 2020 г. „Сима-Михов” ЕООД сключи с Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 административен договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) за изпълнението на проектВиж още

21/08/2017 / Администратор

Проект „Повишаване на енергийната ефективност на „Сима Михов“ ЕООД“

Проект "Повишаване на енергийната ефективност на "Сима Михов" ЕООД" по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020Виж още

01/07/2016 / Администратор

ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОЕКТ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Тръжна документация за провеждане на процедура за определяне на изпълнител "Избор с публична покана " по реда на чл.50, ал.1 ..Виж още

01/07/2016 / Администратор

Процедура за определяне на изпълнител по проект „Подобряване на капацитета за производство на прецизни пластмасови изделия”

Тръжна документация за провеждане на процедура за определяне на изпълнител "Избор с публична покана" по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.07.2016 г.с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1 бр. Шприцмашина с поне 700 kN сила на затваряне“. Виж още

1 от 1