Начало / Енергийна политика

ЕНЕРГИЙНА ПОЛИТИКА

Сима – Михов ЕООД е производител и доставчик на шприцвани пластмасови изделия за фармацевтичната, хранително-вкусовата и мебелната промишленост. От създаването си, ние следваме едно предизвикателство – да бъдем все по-добри в удовлетворяването на изискванията на нашите клиенти. Прецизните машини за шприцоване ENGEL и ARBURG ни позволяват да регулираме оптималните параметри за постигане на най – високо качество на продуктите предоставяни на клиентите ни.

За ефикасно управление на използваната в производствения процес енергия, ръководството на Сима – Михов ЕООД разработи и внедри система за управление на енергията (СУЕ), отговаряща на изискванията на стандарта ISO 50001:2018.

За достигане на поставените си енергийни цели ръководството на Сима – Михов ЕООД разработи настоящата енергийна политика и декларира основните си ангажименти за:

  • за непрекъснато подобряване на енергийните характеристики;
  • осигуряване на достъп до информация и необходими ресурси за постигане на общите и конкретните цели;
  • спазване на приложимите законови и други изисквания, които организацията е приела да изпълнява, свързани с използването на енергия, потребление и ефективност;
  • подкрепяне закупуването на енергийно ефективни продукти и услуги, както и проектирането за подобряване на енергийните характеристики;
  • определяне и преглед на изпълнението на общите и конкретните енергийни цели при прегледите от ръководството;
  • закупуване на енергийно ефективни продукти и услуги, както и проектирането за подобряване на енергийните характеристики.

С настоящата Политика делегирам права на ръководния персонал от екипа за управление на енергията за постигане на енергийните цели.

Очаквам и изисквам от всички работници и служители лично участие за постигането на тези цели, с което непрекъснато да се подобрява ефикасността и ефективността на внедрената система за управление на енергията в Сима – Михов ЕООД.

Като Управител, декларирам своето лично участие и отговорност, за внедряване и поддържане на ефикасна система за управление на енергията, съгласно ISO 50001:2018 и за изпълнението на обявената енергийна политика.

Управител на Сима – Михов ЕООД

Йонко Михов

14 март 2022 г.
гр. Априлци
област Ловеч