Производство на пластмасови изделия

продукти

индустрии, за които произвеждаме

ФАРМАЦЕВТИКА

ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ

МЕБЕЛНА ПРОМИШЛЕНОСТ - ЕСКПАНДЕРИ

ЗА НАС

"Сима - Михов" е частна фирма, създадена през 1992 г. в гр. Априлци върху площ от 7400 кв.м. Специализирана е в разработката и производството на пластмасови изделия (по заявка на клиента) в областта на фармацевтичната промишленост, хранително-вкусовата промишленост, мебелната промишленост и др.

Фирмата разполага с :
  • Шприцавтомати Енгел
  • Чилъри за охлаждане на инструменталната екипировка и маслото на машините, както и за охлаждане на подавания към помещенията въздух през лятото;
  • Термостати за поддържане температурата на инструменталната екипировка в оптимални граници;
  • Сушилни за пластмаси
  • Дозиращи устройства за оцветители и други добавки запластмаси;
  • Обезшумени мелници за пластмаса с безпрахово и гилотинно рязане.

СЕРТИФИКАТИ

ПАТЕНТИ

новини

07/04/2023 /

Приключване на проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

На 27 март 2023 г. „Сима-Михов” ЕООД успешно приключи изпълнението на проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по АДБФП № BG16RFOP002-6.002-0087-C01 с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансиране.

28/09/2022 / Администратор

Проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

На 21 септември 2022 г. „Сима Михов“ ЕООД сключи с Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 административен договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) за изпълнението на проект „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“.

07/12/2021 / Администратор

Проект Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия

Проект Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 на "Сима Михов" ЕООД" по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020