Процедура за определяне на изпълнител по проект „Подобряване на капацитета за производство на прецизни пластмасови изделия” / Процедура за определяне на изпълнител по проект „Подобряване на капацитета за производство на прецизни пластмасови изделия”

ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПРЕЦИЗНИ ПЛАСТМАСОВИ ИЗДЕЛИЯ”

Тръжна документация за провеждане на процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана“ по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.07.2016 г.с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1 бр. Шприцмашина с поне 700 kN сила на затваряне“. Изтегли документацията оттук.