Проект „Повишаване на енергийната ефективност на „Сима Михов“ ЕООД“ / Проект „Повишаване на енергийната ефективност на „Сима Михов“ ЕООД“

ПРОЕКТ „ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА „СИМА МИХОВ“ ЕООД“

Проект „Повишаване на енергийната ефективност на „Сима Михов“ ЕООД“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Повече информация може да намерите тук.

За 2010 г. „Сима – Михов” беше удостоена, заедно с Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД, с първа награда от ГИТ и МТСП за здравословни и безопасни условия на труд.

„Сима – Михов“ е специализирана в разработката и производството на пластмасови изделия в областта на фармацевтичната промишленост, хранително-вкусовата промишленост, мебелната промишленост и др.