Административен договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) / Административен договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП)

АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ (АДБФП)

На 11 август 2020 г. „Сима-Михов” ЕООД сключи с Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 административен договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП) за изпълнението на проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Общата стойност на проекта е 10 000 лева, от които 8500 лв. европейско и 1500 лв. национално съфинансиране и е с краен срок на изпълнение до 11.11.2020 г. Повече информация може да намерите тук.