ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОЕКТ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ / ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОЕКТ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОЕКТ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Тръжна документация за провеждане на процедура за определяне на изпълнител „Избор с публична покана “ по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.07.2016 г. с предмет:

Закупуване, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на:

  • шприцгусмашина с не по-малко от 800 kN затварящо усилие – 1 брой;
  • шприцгусмашина с не по-малко от 1200 kN затварящо усилие – 1 брой;
  • мелница-гранулатор за всички видове пластмаса – 1 брой“.

Изтегли документацията от тук.