Продукти / Детайли от инженерни пластмаси (технически изделия) и детайли от термопластични еластомери.

ДЕТАЙЛИ ОТ ИНЖЕНЕРНИ ПЛАСТМАСИ (ТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ) И ДЕТАЙЛИ ОТ ТЕРМОПЛАСТИЧНИ ЕЛАСТОМЕРИ.

ДЕТАЙЛИ ОТ ИНЖЕНЕРНИ ПЛАСТМАСИ (ТЕХНИЧЕСКИ ИЗДЕЛИЯ) И ДЕТАЙЛИ ОТ ТЕРМОПЛАСТИЧНИ ЕЛАСТОМЕРИ.

Изработка на специфични nпластмасови детайли по чертежи или модели на клиента!

Изпрати запитване за продукт

Детайли от инженерни пластмаси (технически изделия) и детайли от термопластични еластомери.

20160701 / Администратор

Процедура за определяне на изпълнител по проект „Подобряване на капацитета за производство на прецизни пластмасови изделия”

Тръжна документация за провеждане на процедура за определяне на изпълнител "Избор с публична покана" по реда на чл.50, ал.1 от ЗУСЕСИФ и ПМС № 160/01.07.2016 г.с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1 бр. Шприцмашина с поне 700 kN сила на затваряне“. Виж още

20160701 / Администратор

ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОЕКТ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Тръжна документация за провеждане на процедура за определяне на изпълнител "Избор с публична покана " по реда на чл.50, ал.1 ..Виж още

20170821 / Администратор

Проект „Повишаване на енергийната ефективност на „Сима Михов“ ЕООД“

Проект "Повишаване на енергийната ефективност на "Сима Михов" ЕООД" по Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020Виж още